onze werkwijze in stappen

archtractive is een bureau gericht op particulier opdrachtgeverschap. alleen door zelfbouw kan een woning worden gerealiseerd die volledig voldoet aan úw woonwensen, voor nu en in de toekomst. zowel bij verbouw als bij nieuwbouw wordt het ontwerp aangepast aan uw voorkeuren, wensen en (niet geheel onbelangrijk) budget. het ontwerp is pas klaar als u tevreden bent.
natuurlijk komt er veel op u af indien u kiest voor zelfbouw. daarom vindt archtractive het belangrijk gedurende het gehele traject overleg met u te hebben. contact met andere partijen, zoals gemeente en adviseurs, onderhoud archtractive voor u, zodat u één aanspreekpunt blijft houden voor al uw vragen en wensen.

 

hieronder wordt stap voor stap uitgelegd wat de werkwijze van een een architect is en hoe archtractive hiermee omgaat

offerte

na de kennismaking ontvangt u een offerte. hierin worden alle werkzaamheden en afspraken opgenomen. na uw goedkeuring kan het ontwerpproces beginnen.

uitwerking

het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt in technische tekeningen. hier horen ook bepalingen als brandwerendheid, daglichttoetreding en ventilatiecapaciteit bij. een inschatting van de bouwkosten en de selectie van secundaire adviseurs/aannemer hoort hier vanzelfsprekend ook bij.

bouwbegeleiding

na het verkrijgen van de vergunning kan de (ver)bouw beginnen. om ervoor te zorgen dat uw project goed verloopt en de architectuur niet uit het oog wordt verloren, is er begeleiding door archtractive tijdens de bouw en bij de oplevering. 

kennismaking

u heeft een woonwens welke archtractive voor u kan realiseren. tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we zowel uw ideeën, wensen en mogelijkheden alsmede wat u kunt verwachten van archtractive.

ontwerp

uw wensen en ideen worden uitgewerkt tot een ontwerp waar u uiteindelijk helemaal tevreden mee bent. het ontwerp wordt gevisualiseerd in plattegronden, gevels en eventueel met behulp van een maquette of 3d impressie. het ontwerp is pas af, als u tevreden bent, dus uw wensen, aanpassingen en invullingen zijn in deze fase heel belangrijk.

aanvraag

alle tekeningen, stukken van adviseurs en impressies worden ingediend bij de gemeente voor de vergunningsaanvraag. een persoonlijke toelichting door archtractive bij de gemeentelijke welstand hoort (afhankelijk van het plan) ook bij.

genieten

en dan is alles voorbij en kunt u genieten van uw nieuwe thuis!