wat kost bouwen

wat al snel wordt vergeten is dat bouwen meer kosten heeft dan alleen de daadwerkelijke (ver)bouw van je woning. de totale kosten zijn opgebouwd uit:
-aankoop grond of woning
-bouwkosten
-adviseurs

hieronder worden deze separate kosten toegelicht.

financiering

bij de aankoop van een bouwkavel of woning is er verschil in kosten koper en vrij op naam. bij kosten koper komen de volgende kosten nog bovenop de prijs.

  • Overdrachtsbelasting
  • Notariskosten

bij de aankoop van een kavel is er nog al eens onduidelijkheid over de belasting die men verschuldigd is. voor een bouwterrein geldt een btw-tarief van 21%, echter voor een stuk grond zonder bouwtitel wordt slechts 6% overdrachtsbelasting in rekening gebracht.  als u een stuk grond koopt met de intentie om er te gaan bouwen bent u BTW verschuldigd in plaats van overdrachtsbelasting.

bouwadviseurs

over het algemeen kun je vooraf met kerngetallen eenvoudig bepalen wat de (ver)bouw van je woning kost. bouwkosten starten bij €350,0 m3 voor een basis woning en lopen op tot circa €425,00 m3. de prijs is erg afhankelijk van bouwvorm, bouwsysteem en afwerkingsniveau. hierbij wordt een basisinrichting van badkamer en keuken meegerekend, maar geen extra elementen zoals verlichting, inrichting en tuinaanleg.

omdat het budget toch altijd heel belangrijk is, neemt archtractive een kostenraming altijd mee in de werkzaamheden. uit ervaring blijkt namelijk dat, indien men zelf gaat (ver)bouwen, de wensen voor ruimte afmeting en afwerking toch altijd hoger ligt dan wanneer men een woning koopt. door in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de in de verwachte bouwkosten kan indien nodig, eventueel het ontwerp (c.q. wensen en afwerkingsniveau) aangepast worden zodat het project realiseerbaar blijft.

gemeente

de bijkomende kosten van adviseurs kunnen in diverse categorien worden uitgesplits

  • financiering
  • bouwadviseurs
  • gemeente

 

financiering
over het algemeen heeft u voor de (ver)bouw van een woning een (hypothecaire) financiering nodig. de hypotheekadviseur vraagt hier een bepaald bedrag voor. indien u een nieuwbouw woning gaat bouwen, kan het ook zijn dat de hypotheekverstrekker een beoordeling van de geschatte bouwkosten t.o.v. toekomstige verkoopwaarde wil zien, ook hier zijn kosten aan verboden

 

bouwadviseurs
naast de architect voor het ontwerp en de uitwerking van het plan, zijn er nog andere adviseurs actief betrokken bij de (ver)bouw van uw woning. zo moet u denken aan een contructeur voor berekeningen, een EPC adviseurs voor het EPC rapport bij nieuwbouw, eventueel een bodemonderzoek t.b.v. funderingsadvies. bij de offerte die archtractive geeft, wordt aangegeven dat deze extra kosten niet zijn opgenomen en wat de verwachte kosten hiervan zijn.

 

gemeente
het indienen van een vergunning bij de gemeente brengt ook extra kosten met zich mee. bij ingrijpende verbouwingen en zeker bij nieuwbouw, is een welstandsgesprek voorafgaande aan het indienen van de bouwvergunning zeer sterk aan te raden. in dit gesprek geeft de gemeente namelijk aan of zij architectonische bezwaren hebben tegen het ontwerp. de kosten van een welstandsgesprek verschilt per gemeente, maar liggen vaak circa €250,00.

aan het indienen van een bouwvergunning zijn legekosten verbonden, deze verschillen per gemeente en zijn afhankelijk van de bouwsom. bij de offerte die archtractive geeft, wordt aangegeven dat deze extra kosten niet zijn opgenomen en wat de verwachte kosten hiervan zijn.